Produkter

Vi har produsert båter siden 80-tallet, og lager 100% norskutviklede og norskproduserte båter. Våre båter er grundig testet og har gode sjøegenskaper.

Vi tilbyr:

Nor-Dan 10,99

Nor Dan Speedsjark 10,99 er utviklet med tanke på effektivt fiske, god plassutnyttelse og stor lastekapasitet.

Båten kan utrustes til ulike typer fiske, alt etter hva reder ønsker. Vi fører en tett dialog med kunden i byggeprosess, slik at utrustningen optimaliseres kundens behov og arbeidsforhold om bord.

Les mer om Nor-Dan 10,99

Nor-Dan Sjark 35

Nor Dan sjark 35 er utviklet med tanke på effektiv og økonomisk fiske. Det gode skrogdesignet gjør at båten tar seg raskt til og fra fiskefeltet samtidig som den har et lavt drivstoff-forbruk.

Båten kan utrustes til mange forskjellige type fiske, alt etter hva reder ønsker. Vi fører en tett dialog med kunden, slik at utrustningen optimaliseres kundens behov og arbeidsforhold om bord.

Les mer om Nor-Dan 35 Speedjark

© Nor-Dan Marine
Utviklet av:
pencilphone-handset